NieuweDeelnemerChecklist

Uit Hackalot - Hackerspace Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is een spiekbriefje voor bestuurders. Als je je wilt inschrijven (Yay! Welkom!), dan kan dat door fysiek op de space te vragen naar iemand van het bestuur.


Checklist voor bestuursleden om het toevoegen van nieuwe deelnemers goed te laten verlopen

Interactie met nieuwe deelnemer Administratie
Vraag om persoonsgegevens:
 • volledige naam
 • nickname
 • geboortedatum
 • adres MET POSTCODE
 • telefoonnummer (liefst mobiel)

En doe hier een korte sanity check op. Deelnemernummers zijn sequentieel en worden alleen hergebruikt bij herinschrijving

Template voor het bijvoegen bij hackalot-bestuur/Deelnemers/deelnemers.txt:

Deelnemer 42, ingeschreven op 2024-07-25
    "full name (nickname)" <email@example.com>
    1970-01-01
    Taustraat 624 - 1337 XY  Eindhoven
    +31601189998819991197253

git commit + git push

Leg uit dat de deelnemer zelf een automatische overschrijving moet instellen naar het rekeningnummer van de space.

De girale contributiebetalingen worden door de penningmeester verwerkt.

In geval van contributieafspraken, inclusief juniortarief en tweedespacedeelnemerschap, schrijf een entry in Deelnemers/contributie.txt

Als de nieuwe deelnemer dat wil, maar een nieuwe Ibutton.

Programmeer een nieuwe ibutton en geef die aan de nieuwe deelnemer.

 • Zet de iButton identiteit in Deelnemers/ibutton/{masterlist.txt, main.acl}. Activeer met Deelnemers/ibutton/push-acls.sh.
 • git commit + git push
 • Geef de deelnemer een sleutel, na borg in ontvangst genomen te hebben.
  • ibutton is te vinden in revbank

Geef een functionele rondleiding, gericht op zelfstandig de space gebruiken. Laat de nieuwe deelnemer zelf de deuren openen met de nieuwe ibutton.

Leg tijdens de rondleiding uit:

 • Basis:
  • Lichtschakelaar, brandblusser, EHBO-hoek
  • Space schoner achterlaten dan je m aantrof (afwas en vuilnisbakken)
  • Deelnemersamla
  • Revbank
  • Spacetelefoons graag opnemen als ze afgaan
  • Space is altijd open voor bezoekers mits er een deelnemer aanwezig is, laat ze dus binnen en leid ze (kort) rond
 • Waar de containers staan, en hoe je daar kunt komen
 • Gevoelige apparatuur
  • Apparatuur (lasercutter, 3dprinter, kolomboor) gebruiken na eerst een instructie en inachtneming van veiligheid)
  • Ventilatie-schakelaar
  • Stekkers trekken na gebruik van apparaten
  • Wijs op de spacecam, vertel waarom die er hangt en de restricties erop, het mogen afdekken en weer beschikbaar maken bij weggaan.
 • Gemeenschappelijke ruimtes
  • Wijs de WC's aan en wijs op risico buitensluiten
  • Laat keuken zien en wijs op interessante elektrische situatie
 • Hoe sluit je de space af? Zie checklist

Vertel de deelnemer dat je die aanmeldt voor 2 mailinglists, en wat het verschil daartussen is.

Heet de deelnemer nogmaals welkom en leg uit dat die altijd bestuur@hackalot.nl mag mailen met vragen of als er iets (bijna) op is.

(Kan evt. achteraf)

Stuur welkomstmailtje

Als de deelnemer een spacenet/LDAP-account wil, kun je dat meteen regelen als daar tijd voor is. Kan eventueel ook later. Bij interesse ook introduceren naar gitlab en pad

 • https://portal.hackalot.nl -> Users -> New Entry.
  • Zorg dat de gebruiker in de `Spacenet users` en in de `Hackalot Deelnemers` groepen zit.


Bij uitschrijving UitschrijvenDeelnemerChecklist