Locatie

Uit Hackalot
Ga naar: navigatie, zoeken

Hackalot is een beginnende hackerspace. We zijn nog op zoek naar een locatie! Meer informatie over hackerspaces staat op deze pagina.

Mee zoeken?

Graag, sugesties zijn welkom! Omdat we nog niet heel veel deelnemers hebben, hebben we maar een beperkt budget. We zoeken daarom speciaal naar ruimtes die niet op internet staan, al langere tijd leeg staan of waar nog het een en ander aan moet gebeuren. Voor je een verhuurder benaderd, vraag even bij het bestuur of er al contact is geweest. Op die manier hoeven we niet twee keer met een verhuurder te praten.

Suggesties