Reglement

Uit Hackalot - Hackerspace Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Reglement Hackalot

Algemeen

0: Be excellent to each other, gebruik gezond verstand, we zijn allemaal verantwoordelijk voor een positieve bijdrage.

1: De stichting huurt eigen ruimte. Bezoekers behoren naast het regelement en de staturen van Hackalot ook de huisregels van de Von Flowtowlaan 1A in acht nemen.

Deelnemers & Bezoekers

2: Onder bezoekers vallen reguliere deelnemers, multispace-deelnemers, juniordeelnemers en niet-deelnemers. Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.

3: Bezoekers zonder sleutel zijn welkom als er er een deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft. Bezoekers zonder sleutel kunnen onder andere niet-deelnemers en deelnemers die (nog) geen sleutel hebben zijn.

4: Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 25 euro per kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op willekeurige tijden.

5. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 15 euro per kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en kunnen na goedkeuring van het bestuur na een proeftijd van drie maanden een sleutel krijgen.

6: Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan en is per kalendermaand opzegbaar; de eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na de inschrijving.

7: Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan <bestuur@hackalot.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.

8: Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een volwassene, immers is ieder kind een kleine hacker en zijn we zelf ook kinderen geweest. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-veilige omgeving.

9: Hoewel je altijd vragen mag stellen, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt enige mate van technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

10: Respecteer privacy en gezondheid, houd rekening met andermans wensen en vraag het voor je iets persoonlijks van een ander vastlegt

Risico en veiligheid

11: Alle bezoekers dienen verantwoord om te gaan met veiligheidssituaties. Denk hier onder andere aan het helder en fit zijn bij gebruik van apparatuur die de bezoeker, andere personen in de buurt of de ruimte schade kan toedienen.

12: Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en dienen elkaar te wijzen op onveilige situaties.

13: Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt op eigen risico.

14: Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd, tenzij je dit zelf regelt. Stichting Hackalot is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden, waaronder bezoekers.

15: Gereedschappen die eigendom van de space zijn, blijven in de space

16: Het gebruiken van de gereedschappen op de space geschiedt op eigen risico

17: Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Spacezaken

18: De dagelijkse gang van zaken bij Hackalot wordt georganiseerd door en voor de deelnemers

19: Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het schoon en opgeruimd houden van de space.

20: Deelnemers krijgen een gedefinieerde opslagruimte ter beschikking, die herkenbaar is als van de betreffende deelnemer. Als de hierboven beschreven opslagruimte niet genoeg is, is er de mogelijkheid tot eenmalige verdubbeling van de opslagruimte.

21: Behalve in de vorm van de opslagruimte zoals hierboven beschreven, stelt Hackalot geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van persoonlijke eigendommen.

22: Stichting Hackalot kan donaties accepteren of weigeren. In beginsel worden financiële donaties altijd geaccepteerd. Donateurs verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

23: Stichting Hackalot kan sponsoring accepteren of weigeren. Hackalot wil onafhankelijk blijven en daarom accepteert zij sponsoring alleen voor specifieke evenementen, gereedschappen of projecten. Sponsors verwerven door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

24: Indien een van deze regels geschonden wordt, behoudt het bestuur zich het recht om per direct het deelnemersschap van de overtreder te beëindigen en/of de toegang te ontzeggen.