Mumble

Uit Hackalot - Hackerspace Eindhoven
Versie door Xesxen (overleg | bijdragen) op 16 apr 2020 om 17:52
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Mumble is een manier om met een groep online te praten (of te mompelen). Het is multi-platform en stabiel, dus werkt prima.

Omdat we jullie en de gezellige contacten en de space missen, willen we op donderdagen vanaf een uur of zeven toch samenkomen, alleen dan virtueel in plaats van op de space. Daarom hebben we een Mumble-kanaal geregeld. We kunnen daar praten over van alles: de projecten waar we mee bezig zijn, aan willen beginnen of die leuk lijken of whatever ten tafel komt.

Server

Mumble is geen web app. Je zult een mumble client (beschikbaar voor desktop én mobiel) moeten installeren om mee te praten.

Binnen Mumble verbind je met één van de volgende twee adressen:

 • hackalot.nl
 • mumble.hackalot.nl

Beide adressen wijzen naar dezelfde server, maar de eerste werkt enkel met mumble versie >1.3.0.

Op de server is een kanaal ingericht voor Hackalot-specifieke workshops en meetings. Dank aan RevSpace voor het openstellen van hun Mumble server. Doordat we deze server delen kun je een gezellige mix van deelnemers verwachten en ook aanspraak op andere dagen.

Set-up

 • Installeer Mumble vooraf.
 • Let op: Mumble werkt erg goed als je het eenmaal geconfigureerd
  hebt, MAAR DAT IS EVEN WERK. Reken op 5 tot 15 minuten, maar als
  je nog met bluetooth onder Linux moet stoeien is een uur niet onrealistisch.
 • Configureer Mumble (of de Android-client Plumble) om "Push To Talk"
  te gebruiken, zodat we niet allemaal elkaars achtergrondgeluidjes door elkaar heen krijgen.
 • Tip: zet "Text to speech" uit. Het komt overal doorheen en is extreem
  irritant omdat het ook URL's en zo probeert uit te spreken.
 • Gebruik het liefst een dichte hoofdtelefoon of oortjes, zodat je
  microfoon het geluid van anderen niet oppikt. Dat geeft namelijk
  hinderlijke echo's.
 • Als je vragen wilt stellen, kan dat ook via de chat in Mumble.
 • Elke avond zijn er wel mensen op onze mumbleserver die je kunnen
  helpen met testen, dus wacht niet tot dinsdag als je eerder ook
  tijd kunt maken om Mumble af te richten.

Echo cancellation

 • De makkelijkste oplossing: gebruik een dichte hoofdtelefoon of oortjes
 • Via pulseaudio (een geluidssysteem dat in de meeste Linuxsystemen wordt gebruikt):
  • pactl load-module module-echo-cancel (gaat weg als je reboot)
  • Het werkt alleen als de microfoon en speakers op dezelfde geluidskaart zitten!
  • Kies in Mumble de nieuw gemaakte en bij elkaar horende echo cancellation input en output
  • Zet Mumble's eigen, totaal niet werkende, echo cancellation uit
  • Yay, nu kun je handsfree typen zonder koptelefoon en veroorzaak je toch geen hinderlijke echo's!

Server certificaat

Op het moment van schrijven gebruikt de Mumble server een self-signed certificaat. Je zal hierdoor dus een popup krijgen bij verbinden.

Om het certificaat te valideren kan je onderstaande info gebruiken:

Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 1 (0x1)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: CN = Murmur Autogenerated Certificate v2
    Validity
      Not Before: Mar 17 16:39:48 2020 GMT
      Not After : Mar 12 16:39:48 2040 GMT
    Subject: CN = Murmur Autogenerated Certificate v2
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
        RSA Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
          00:d3:ff:47:61:5e:54:14:94:db:af:d9:1b:a6:00:
          ab:e4:93:aa:a2:58:ab:90:8d:60:6b:56:e7:16:4a:
          7d:6c:ac:ac:0f:f7:99:10:2d:63:34:64:e4:a0:90:
          d4:c7:1f:6a:85:90:ce:24:e8:bf:88:0a:4b:c1:df:
          87:4d:d1:31:f7:d0:71:ea:4a:b5:d6:d7:16:d1:d8:
          12:03:ff:22:a3:d3:fd:b4:e1:14:0c:2e:ee:a6:b7:
          4f:c4:8a:98:90:c7:c7:25:28:b4:5d:e2:fb:9f:ea:
          d0:af:60:b1:b4:9d:40:13:5a:e0:0d:44:60:17:b6:
          65:c6:09:36:3c:3b:2f:68:ec:8a:39:09:cf:19:24:
          e3:c0:a4:e1:3c:a9:99:6d:51:e5:c1:4c:f1:f5:a2:
          56:6e:37:de:65:da:1a:1d:de:cd:44:34:17:a2:69:
          33:7b:97:1b:d0:de:da:7d:b0:dc:3d:b9:8d:04:23:
          d7:7d:83:04:c9:e3:18:52:28:32:b8:94:9b:3f:49:
          5f:b8:e9:60:c4:56:87:cd:30:f4:1b:cc:76:2e:c2:
          2a:7e:fc:7a:f0:45:8a:e3:a0:bd:4e:4a:08:04:7b:
          8b:b6:81:d9:1e:68:21:46:af:61:05:fa:a6:b1:c4:
          a0:fd:70:dd:4a:31:1f:7f:e7:86:9c:58:88:2d:23:
          46:29
        Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:FALSE
      X509v3 Extended Key Usage: 
        TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
      X509v3 Subject Key Identifier: 
        B6:76:92:F7:22:FF:DD:DC:36:22:6B:F7:8D:C1:96:30:D6:82:4C:D0
      Netscape Comment: 
        Generated from murmur
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
     63:7c:41:ea:b0:b3:06:a5:e7:df:c6:97:6a:d7:f8:a5:ab:23:
     51:b5:7b:2e:e4:4b:ea:f6:56:f1:f5:e0:2b:95:0d:8e:f0:a8:
     05:f3:7d:38:48:95:0d:e8:a2:c5:d3:66:1a:3c:0e:ea:e3:78:
     35:e8:14:d9:02:cb:d7:67:b1:2e:57:46:18:52:9d:e8:53:2b:
     21:0d:fe:71:37:e0:f9:e0:0b:fa:4f:12:1f:91:e7:59:21:3b:
     be:07:b7:d9:59:a1:1d:fe:cf:d9:ad:0f:f8:e9:b7:c6:52:7f:
     1f:14:98:90:ac:17:7e:d0:07:e1:bc:28:9c:f7:86:9b:3e:4c:
     04:8b:c6:a1:84:2f:19:b6:a2:a0:da:1b:72:99:3a:f0:2b:54:
     27:d5:e5:cb:55:05:c8:84:14:15:9e:1e:27:ea:18:06:00:9f:
     d1:e2:b7:98:ba:6b:8a:ab:3c:3f:02:57:43:c9:9a:06:5d:11:
     91:eb:96:8d:30:57:ca:0b:c6:b5:8e:dc:24:43:4d:06:25:d1:
     7a:7a:55:45:62:bf:21:7e:bc:59:6a:0e:cd:d3:71:65:b6:6a:
     c5:00:12:1d:cf:c0:f7:60:92:97:14:36:a4:2a:8b:de:e6:6d:
     4c:05:7e:53:51:bd:7d:e2:7f:72:a1:d2:cf:78:51:48:70:42:
     90:d6:10:e7
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSzCCAjOgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADAuMSwwKgYDVQQDDCNNdXJt
dXIgQXV0b2dlbmVyYXRlZCBDZXJ0aWZpY2F0ZSB2MjAeFw0yMDAzMTcxNjM5NDha
Fw00MDAzMTIxNjM5NDhaMC4xLDAqBgNVBAMMI011cm11ciBBdXRvZ2VuZXJhdGVk
IENlcnRpZmljYXRlIHYyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
0/9HYV5UFJTbr9kbpgCr5JOqolirkI1ga1bnFkp9bKysD/eZEC1jNGTkoJDUxx9q
hZDOJOi/iApLwd+HTdEx99Bx6kq11tcW0dgSA/8io9P9tOEUDC7uprdPxIqYkMfH
JSi0XeL7n+rQr2CxtJ1AE1rgDURgF7Zlxgk2PDsvaOyKOQnPGSTjwKThPKmZbVHl
wUzx9aJWbjfeZdoaHd7NRDQXomkze5cb0N7afbDcPbmNBCPXfYMEyeMYUigyuJSb
P0lfuOlgxFaHzTD0G8x2LsIqfvx68EWK46C9TkoIBHuLtoHZHmghRq9hBfqmscSg
/XDdSjEff+eGnFiILSNGKQIDAQABo3QwcjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQW
MBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAdBgNVHQ4EFgQUtnaS9yL/3dw2Imv3jcGW
MNaCTNAwJAYJYIZIAYb4QgENBBcWFUdlbmVyYXRlZCBmcm9tIG11cm11cjANBgkq
hkiG9w0BAQUFAAOCAQEAY3xB6rCzBqXn38aXatf4pasjUbV7LuRL6vZW8fXgK5UN
jvCoBfN9OEiVDeiixdNmGjwO6uN4NegU2QLL12exLldGGFKd6FMrIQ3+cTfg+eAL
+k8SH5HnWSE7vge32VmhHf7P2a0P+Om3xlJ/HxSYkKwXftAH4bwonPeGmz5MBIvG
oYQvGbaioNobcpk68CtUJ9Xly1UFyIQUFZ4eJ+oYBgCf0eK3mLpriqs8PwJXQ8ma
Bl0RkeuWjTBXygvGtY7cJENNBiXRenpVRWK/IX68WWoOzdNxZbZqxQASHc/A92CS
lxQ2pCqL3uZtTAV+U1G9feJ/cqHSz3hRSHBCkNYQ5w==
-----END CERTIFICATE-----